Poleć znajomemu

*
*
*
*

Kontakt z nami

Szkoła Narciarska Na Kozińcu w Czarnej Górze
ul. Nadwodnia 170 34-532 Jurgów tel. kom. +48 733 775 778
email: karolina@sportpromotion.pl
 
 

Kurs Instruktorów Narciarstwa Wysokogórskiego

Termin i miejsce części specjalistycznej:

21-28 marzec 2015 Schronisko na Polanie Chochołowskiej 

cena części specjalistycznej : 1400 zł

 INFO O CZĘŚCI OGÓLNEJ:

Część ogólna robicie przez internet (e-learning). Przyjeżdżacie tylko na egzamin przed rozpoczęciem kursu części specjalistycznej Jak dostać dostęp do obowiązujących materiałów? Po otrzymaniu wpłaty za cześć ogólna otrzymacie Państwo dostęp do materiałów obowiązujących na egzaminie. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF ( licencjat , magistrskie), absolwenci TiR ( licencjat , magistrskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy. cena części ogólnej : 450 zł

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:   Umiejętność skutecznej jazdy na nartach na trasie i w terenie, doświadczenie w jeździe poza trasą i turach narciarskich, posiadanie sprzętu do uprawiania narciarstwa wysokogórskiego i poruszania się w terenie wysokogórskim (wykaz ekwipunku w załączniku). posiadanie legitymacji instruktora rekreacji o specjalizacji narciarstwo alpejskie lub legitymacji PI PZN lub poddanie się egzaminowi z zakresu tego kursu. posiadanie ubezpieczenia NW i OC na czas trwania kursu, ukończone 18 lat ,dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza, , przesłanie formularza zgłoszeniowego , dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm , ukończenie części ogólnej kursu.

Kurs obejmuje 100 godz. (łącznie z egzaminem). Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalności NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu i szczegółowego miejsca szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Koszt zakwaterowania wg stwek w schronisku, wyzywienie we własnym zakresie

http://www.chocholowska.zakopane.pl/cennik.html

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozpoczęcie kursu godz. 10.00 w dniu 21.03.2015 r. na Kasprowym Wierchu.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Kurs instruktora narciarstwa wysokogórskiego przygotowuje kursantów do  samodzielnego i bezpiecznego uprawiania narciarstwa wysokogórskiego oraz prowadzenia zajęć z zakresu narciarstwa wysokogórskiego i wycieczek narciarskich (tur) w Tatrach oraz w górach typu alpejskiego

Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Kształcenia Kadr Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

Program zajęć:

 Zajęcia teoretyczne (tematy wykładów):

 1.  Historia narciarstwa wysokogórskiego na świecie i w Polsce. Organizacja narciarstwa wysokogórskiego w Polsce i na świecie.
 2. Sytuacja prawna narciarstwa wysokogórskiego w Polsce.
 3. Sposoby nauczania taktyki organizacji (strategia) wycieczek narciarskich w terenie wysokogórskim oraz technika i metodyka nauczania narciarstwa wysokogórskiego oraz poruszania się w terenie wysokogórskim..
 4. Metodyka nauczania technik jazdy na nartach w różnych gatunkach śniegu i różnych formacjach oraz technik podchodzenia na nartach.
 5. Kształtowanie sprawności ruchowej , rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania narciarstwa wysokogórskiego.
 6. Terenoznawstwo: orientacja w terenie, posługiwanie sie mapa, kompasem, odbiornikiem

GPS, wysokościomierzem.

 1. Lawiny - występowanie lawin, zachowanie w terenie lawiniastym, techniki profilaktyczne (próby śniegu), poszukiwanie ludzi zasypanych przez lawinę (użycie detektorów lawinowych, sondowanie, kopanie, reanimacja, transport), współpraca ze służbami ratowniczymi.
 2. Specyfika i zagrożenia występujące w narciarstwie wysokogórskim.
 3. Lodowce i góry typu alpejskiego: budowa lodowca, niebezpieczeństwa lodowców, występowanie szczelin i barier seraków, poruszanie się i asekuracja na lodowcu, wydobywanie partnera ze szczeliny, autoratownictwo.
 4. Sprzęt i wyposażenie do narciarstwa wysokogórskiego ( narciarski i wspinaczkowo-asekuracyjny).
 5. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie wysokogórskim. Typowe urazy narciarskie, pierwsza pomoc. Kodeks narciarski i etyka.

 

Zajęcia praktyczne:

 1. Znaczenie rozgrzewki i odpowiedniego przygotowania fizycznego (treningu) oraz sprawdzenie i przygotowanie sprzętu potrzebnego do uprawiania narciarstwa wysokogórskiego.
 2. Techniki poruszania sie na nartach w terenie wysokogórskim:

   - poruszanie sie na płaskim - wykorzystanie poślizgu fok, praca kijami,

   - podejście – odstępy, zwroty, wybór trasy, trawersy, taktyka podejścia, pomiar nachylenia stoku, montaż fok i noży, noszenie nart, odpoczynki, 

   chodzenie nocą,

   - nauka podejścia i jazdy w różnych gatunkach śniegu, w różnych formacjach terenowych

   3. Techniki i metodyka jazy na nartach w terenie wysokogórskim:

   - zjazd – odstępy, w różnym terenie, w warunkach ograniczonej widoczności, w terenie zagrożonym lawinami, zjazd z asekuracją, doskonalenia 

     poszczególnych technik zjazdu narciarskiego w różnych gatunkach śniegu i różnych formacjach.

   4. Techniki i metodyka asekuracji

    - instalowanie stanowisk i pkt. asekuracyjnych, autoratownictwo,

   5.   Techniki i metodyka nauczania zachowania sie w terenie zagrożonym lawinami i metody  poszukiwania zasypanych w lawinie.

   6. Trening pierwszej pomocy i autoratownictwa, pozorowane środki transportu.

   7. Metodyka i technika posługiwania się sprzętem do uprawiania wspinaczki i turystyki wysokogórskiej:

      -zapoznanie z rakami i przyrządami do lodu,

      - poruszanie sie na stokach śnieżnych, hamowanie czekanem i bez użycia czekana;

      - poruszanie sie po trawkach i skale,

      - poruszanie sie w lodzie.

 

   8.Technika i metodyka opracowania wycieczki narciarskiej (tury)

 

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:  

1.       ukończenia kursu ogólnego na stopień instruktora rekreacji,  

2.       ukończenie kursu na stopień IR narciarstwa zjazdowego lub PI PZN lud poddanie się egzaminowi z zakresu tego kursu,  3.       czynne uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych,   

4.       uzyskanie zaliczenia z części teoretycznej i praktycznej,

5.       zaliczenia warsztatów metodycznych z prowadzenia tur,  

6.       zdanie egzaminów.

 

UPRAWNIENIA:  

1.       kierowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu narciarstwa wysokogórskiego i tur        

          narciarskich

2.       kierowanie i prowadzenie samodzielnych tur narciarskich

3.       kierowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu jazdy off piste (poza trasą)

4.       prowadzenia zajęć specjalistycznych obejmujących tematyke i zakres zawarty w

           programie kursu instruktora narciarstwa   wysokogórskiego

FIRMA Sport Sromotion posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Bezrobotni mogą mieć sfinansowany kurs przez Urząd Pracy. 

Zapraszam do polubienia naszego FanPaga na Facebooku, można umówić się na wspólny transport:

https://www.facebook.com/pages/Centrum-Kszta%C5%82cenia-Kadr-Sportu/139839816165568

Zarezerwuj on-line

Po wypełnieniu formularz zostaniesz przekierowany na stronę potwierdzającą dane, a następnie na formularz płatności on-line. Kwota zadatku wynosi 30% ceny kursu. Po otrzymaniu wpłaty skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów kursu.

Kurs Instruktorów Narciarstwa Wysokogórskiego
1400 zł / osoba
(+ 450 zł / osoba)
*
*
*
*
*
*

 
 
 
 

Nasi partnerzy

No documents found.