Poleć znajomemu

*
*
*
*

Kontakt z nami

Szkoła Narciarska Na Kozińcu w Czarnej Górze
ul. Nadwodnia 170 34-532 Jurgów tel. kom. +48 733 775 778
email: karolina@sportpromotion.pl
 
 

Kurs Instruktorów Narciarstwa - Snowboardu , Czarna Góra

 Termin i miejsce części specjalistycznej:

Kurs Instruktorów Narciarstwa/Snowboardu 9-16.12.2017 r. Czarna Góra ( Kotlina Kłodzka)

Kurs Instruktorów Narciarstwa/Snowboardu 26.12.2016-01.01.2017  Czarna Góra k/Białki Tatrzańskiej

Kurs Instruktorów Narciarstwa/Snowboardu 24.02 - 03.03.2018 r. Czarna Góra k/Białki Tatrzańskiej

 

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Pensjonat w Czarnej Górze, pokoje 2-6-osobowe

zakwaterowanie z wyżywieniem w cenie 520 zł

cena części specjalistycznej : 1100 zł

Termin i miejsce części ogólnej :Czar+na Góra  i Białka Tatrzańska- egzamin w czasie trwania kursu - materiały do części ogólnej.

Koszt karnetów na kursach w Polsce wacha sie od 400 do 450 zł w zalezności o sezonu.

 INFO O CZĘŚCI OGÓLNEJ:

Część ogólna robicie przez internet (e-learning). Przyjeżdżacie tylko na egzamin przed rozpoczęciem kursu części specjalistycznej Jak dostać dostęp do obowiązujących materiałów? Po otrzymaniu wpłaty za cześć ogólna otrzymacie Państwo dostęp do materiałów obowiązujących na egzaminie. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF ( licencjat , magistrskie), absolwenci TiR ( licencjat , magistrskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy. 

cena części ogólnej : 350 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:  ukończone 18 lat ,dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza, wykształcenie średnie poświadczone świadectwem, przesłanie zaliczki poprzez wypełnienie formularza poniżej, dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm , ukończenie części ogólnej kursu.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie legitymacji instruktora sportu ze specjalności NARCIARSTWO ZJAZDOWE/SNOWBOARD, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Kurs instruktora narciarstwa lub snowboardu przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Posiadając legitymację instruktora można prowadzić samodzielnie lekcje nauki jazdy na nartach lub założyć własną szkołę narciarską.

Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Kształcenia Kadr Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dla narciarstwa:

Przed kursem prosimy o zaopatrzenie się i dokładne zapoznanie z: 
- "Program nauczania narciarstwa zjazdowego PZN - SITN" (wydawnictwo z płytą DVD 2009 lub nowsze (możliwość zakupu w SITN, tel. 12 636 17 75, 12 636 29 30)

Dla snowboardu:

Każdy kursant przed kursem jest zobowiązany do zaopatrzenia się i dokładnego zapoznania z:

- Snowboard. Śladami instruktora. Piotr Kunysz 
oraz inne pozycje z zakresu snowboardu (metodyka nauczania i technika jazdy), wydane w roku 2007 lub nowsze np.:  Snowboard. Gry, zabawy i ćwiczenia, P. Kunysz U. Sabat, AWF Wrocław, 2011

Snowboard - Podstawy Freestylu, Krzysztof Traczyk Wyd: SITS, 2010

Snowboard – Poradnik, Mikołaj Marciniak, Pascal, Bielsko-Biała, 2007

oraz bardzo przydatny opis techniki jazdy PZS - podręcznik instruktora PZS - dostępny w sieci oraz na stronie SITS

Przypominamy o zabraniu sprzętu snowboardowego lub narciarskiego w dobrym stanie. Sprzęt można również na miejscu odpłatnie wypożyczyć (kilka wypożyczalni sprzętu).

Przykładowy program:

1.      Wykłady 
1.1. Historia narciarstwa na świecie i w Polsce. Organizacje i infrastruktura narciarstwa w Polsce i na świecie 
1.2. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego. 
1.3. Technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci) 
1.4. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania narciarstwa zjazdowego. Sucha zaprawa – między sezonami. 
1.5. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o narciarstwo zjazdowe. 
1.6. Sprzęt narciarski – dobór i konserwacja. Smary i zasady ich stosowania.
1.7. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu. Typowe urazy narciarskie i pierwsza pomoc. Kodeks narciarski. 
1.8. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego. 
1.9. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w narciarstwie zjazdowym.
1.10. Charakterystyka konkurencji narciarskich. Organizacja i sędziowanie zawodów narciarskich oraz masowych imprez rekreacyjnych
1.11. Organizacja wycieczek i rajdów.
1.12. Egzamin teoretyczny 

2. Ćwiczenia 
2.1. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od terminu zajęć, gry i zabawy na nartach zjazdowych (których celem jest oswojenie z nartami, przyjmowanie właściwych pozycji narciarskich, właściwa praca kijkami). Metodyka zajęć rekreacyjnych na nartach zjazdowych ze szczególnym omówieniem doboru terenu do gier i zabaw na nartach, wykorzystanie terenu dla ułatwienia opanowania elementów narciarstwa.
2.2 Zasób ćwiczeń (ogólnorozwojowych i ukierunkowanych) kształtujących motorykę (siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość i równowaga) 
2.3. Ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym. 

2.4. Technika i metodyka elementów stopnia podstawowego (tzw. I stopień): oswojenie się ze sprzętem i środowiskiem : zakładanie sprzętu, podnoszenie się, upadanie, pozycja podstawowa, poruszanie się na płaskim terenie, podejścia, zwroty; ewolucje podstawowe : ześlizgi, jazda w linii spadku stoku, jazda w skos stoku, jazda wyciągiem, skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy NW, przejazd łatwych form terenowych;


2.5. Technika i metodyka elementów stopnia średniego (tzw. II stopień): skręt cięty, skręt cięty NW, przejazd różnych form terenowych, jazda na zróżnicowanej trasie, elementy jazdy alpejskiej techniki jazdy (slalom);

2.6. Technika i metodyka elementów stopnia wyższego (tzw. III stopień): skręt cięty WN, skręt kompensacyjny, śmig cięty, freeride – jazda pozatrasowa, przejazd trudnych form terenowych, elementy jazdy sportowej, także na tyczkach, skituring ( na te zajęcia potrezbny będzie sprzęt skiturowy), istnieje mozliwosc wypozyczenia w wypożyczalni w Kuźnicach ( 80 zł komplet), planowane jest jedno wyjście na Kasprowy Wierch w godzinach wczesnoporannych.

2.7. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych według uprzednio opracowanego konspektu. 
2.8 Egzamin praktyczny

3. Seminarium 

4. Praca samokształceniowa – tematyka prac kontrolnych
4.1. Przygotowanie konspektów zajęć narciarstwa zjazdowego wg podanego tematu (dla grup początkujących i zaawansowanych). 
4.2. Analiza i technika stopnia podstawowego, średnio i wyższego. 
4.3. Walory rekreacyjne, utylitarno-zdrowotne i poznawczo-krajobrazowe w narciarstwie zjazdowym. 
4.4. Wychowawcze znaczenie narciarstwa. 
4.6. Opracowanie regulaminu zawodów narciarskich. 
4.7. Opracowanie programu dwutygodniowego obozu narciarskiego.
Zarezerwuj on-line

Po wypełnieniu formularz zostaniesz przekierowany na stronę potwierdzającą dane, a następnie na formularz płatności on-line. Kwota zadatku wynosi 30% ceny kursu. Po otrzymaniu wpłaty skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów kursu.

Kurs Instruktorów Narciarstwa - Snowboardu , Czarna Góra
1100 zł / osoba
(+ 350 zł / osoba)
*
*
*
*
*
*

 
 
 
 

Nasi partnerzy

No documents found.