a:49:{s:2:"id";s:3:"388";s:4:"type";s:8:"document";s:11:"contentType";s:9:"text/html";s:9:"pagetitle";s:26:"Kurs Instruktorów Fitness";s:9:"longtitle";s:0:"";s:11:"description";s:26:"Kurs Instruktorów Fitness";s:5:"alias";s:26:"kurs-instruktorów-fitness";s:15:"link_attributes";s:0:"";s:9:"published";s:1:"1";s:8:"pub_date";s:1:"0";s:10:"unpub_date";s:1:"0";s:6:"parent";s:3:"143";s:8:"isfolder";s:1:"0";s:9:"introtext";s:0:"";s:7:"content";s:126178:"

 Kurs jest prowadzony w formie weekndowej. Składa się z części specjaalistycznej i ogólnej.

Część ogólna robicie przez internet (e-learning). Przyjeżdżacie tylko na egzamin przed rozpoczęciem kursu części specjalistycznej. Jak dostać dostęp do obowiązujących materiałów? Po otrzymaniu wpłaty za cześć ogólna otrzymacie Państwo dostęp do materiałów obowiązujących na egzaminie. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF ( licencjat , magistrskie), absolwenci TiR ( licencjat , magistrskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy.

Cena części ogólnej: 350 zł - egzamin w czasie trwania kursu 

 

Miejsce: Siedlce Klub Atletic ul. Mieszka I 24

 

cena części specjalistycznej : 1100 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:  Ukończone 18 lat ,dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza, wykształcenie średnie poświadczone świadectwem, przesłanie formularza zgłoszeniowego , dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm , ukończenie części ogólnej kursu.

Kurs obejmuje 100 godz. (łącznie z egzaminem). Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalności FITNESS NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu i szczegółowego miejsca szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Kurs instruktora  FITNESS przygotowuje kursantów do pracy w klubach fitness,  ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Kształcenia Kadr Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

Polub nas na facebooku, tam znajdziesz szczegółowe informacje   oraz materiały szkoleniowe:

Zajęcia prowadzi Pani mgr Agnieszka Chomicz-Żydowicz- Nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta integracji sensorycznej, dyplomowany instruktor fitness-nowoczesne formy gimnastyki, aerobic, narciarstwa zjazdowego,certyfikowany instruktor Pilates. Specjalista w swojej dziedzinie. Od ponad 10 lat pracuje w zawodzie, stale podnosząc swoje kwalifikacje a także szkoli przyszłych instruktorów. Uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów i międzynarodowych konwencji fitness. Fitness jest dla niej wszystkim, pasją, pracą, w nim się spełnia. Kocha pracować z ludźmi i dla ludzi. Najwięcej satysfakcji przynosi jej zadowolenie klientów. Cieszy ją jak ćwiczący po zajęciach pomimo zmęczenia są pełni energii i gotowi do nowych wyzwań. Pełna pasji, energii i niekończących się pomysłów na świetne zajęcia.

Jej motto: możesz więcej niż myślisz. kontakt: 503518252

FIRMA Sport Sromotion posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Bezrobotni mogą mieć sfinansowany kurs przez Urząd Pracy. 

 


";s:8:"richtext";s:1:"1";s:8:"template";s:2:"37";s:9:"menuindex";s:2:"13";s:10:"searchable";s:1:"1";s:9:"cacheable";s:1:"1";s:9:"createdby";s:1:"3";s:9:"createdon";s:10:"1380967192";s:8:"editedby";s:1:"1";s:8:"editedon";s:10:"1407356440";s:7:"deleted";s:1:"0";s:9:"deletedon";s:1:"0";s:9:"deletedby";s:1:"0";s:11:"publishedon";s:10:"1380967192";s:11:"publishedby";s:1:"3";s:9:"menutitle";s:0:"";s:7:"donthit";s:1:"0";s:11:"haskeywords";s:1:"0";s:11:"hasmetatags";s:1:"0";s:10:"privateweb";s:1:"0";s:10:"privatemgr";s:1:"0";s:13:"content_dispo";s:1:"0";s:8:"hidemenu";s:1:"0";s:8:"keywords";a:5:{i:0;s:8:"keywords";i:1;s:0:"";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:4:"text";}s:13:"bannerSubpage";a:5:{i:0;s:13:"bannerSubpage";i:1;s:37:"/assets/images/bannery/banner_s37.jpg";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:5:"image";}s:12:"downloadFile";a:5:{i:0;s:12:"downloadFile";i:1;s:0:"";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:4:"file";}s:10:"sectionImg";a:5:{i:0;s:10:"sectionImg";i:1;s:0:"";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:5:"image";}s:9:"formEmail";a:5:{i:0;s:9:"formEmail";i:1;s:22:"arek@sportpromotion.pl";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:5:"email";}s:5:"files";a:5:{i:0;s:5:"files";i:1;s:94:"
 • Nazwa pliku wyświetlana na stronie 
 • ";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:12:"textareamini";}s:9:"showFiles";a:5:{i:0;s:9:"showFiles";i:1;s:0:"";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:8:"checkbox";}s:9:"cenakursu";a:5:{i:0;s:9:"cenakursu";i:1;s:4:"1100";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:4:"text";}s:13:"cenakursupods";a:5:{i:0;s:13:"cenakursupods";i:1;s:3:"350";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:4:"text";}s:8:"video-yt";a:5:{i:0;s:8:"video-yt";i:1;s:0:"";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:4:"text";}s:15:"’cacheable’";i:0;s:17:"__MODxDocGroups__";s:0:"";}

  Poleć znajomemu

  *
  *
  *
  *

  Kontakt z nami

  Szkoła Narciarska Na Kozińcu w Czarnej Górze
  ul. Nadwodnia 170 34-532 Jurgów tel. kom. +48 733 775 778
  email: karolina@sportpromotion.pl
   
   

  Kurs Instruktorów Fitness

   Kurs jest prowadzony w formie weekndowej. Składa się z części specjaalistycznej i ogólnej.

  Część ogólna robicie przez internet (e-learning). Przyjeżdżacie tylko na egzamin przed rozpoczęciem kursu części specjalistycznej. Jak dostać dostęp do obowiązujących materiałów? Po otrzymaniu wpłaty za cześć ogólna otrzymacie Państwo dostęp do materiałów obowiązujących na egzaminie. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF ( licencjat , magistrskie), absolwenci TiR ( licencjat , magistrskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy.

  Cena części ogólnej: 350 zł - egzamin w czasie trwania kursu 

   

  Miejsce: Siedlce Klub Atletic ul. Mieszka I 24

   

  cena części specjalistycznej : 1100 zł

  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:  Ukończone 18 lat ,dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza, wykształcenie średnie poświadczone świadectwem, przesłanie formularza zgłoszeniowego , dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm , ukończenie części ogólnej kursu.

  Kurs obejmuje 100 godz. (łącznie z egzaminem). Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalności FITNESS NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu i szczegółowego miejsca szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

  Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

  Kurs instruktora  FITNESS przygotowuje kursantów do pracy w klubach fitness,  ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

  Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Kształcenia Kadr Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

   Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

  Polub nas na facebooku, tam znajdziesz szczegółowe informacje   oraz materiały szkoleniowe:

  Zajęcia prowadzi Pani mgr Agnieszka Chomicz-Żydowicz- Nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta integracji sensorycznej, dyplomowany instruktor fitness-nowoczesne formy gimnastyki, aerobic, narciarstwa zjazdowego,certyfikowany instruktor Pilates. Specjalista w swojej dziedzinie. Od ponad 10 lat pracuje w zawodzie, stale podnosząc swoje kwalifikacje a także szkoli przyszłych instruktorów. Uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów i międzynarodowych konwencji fitness. Fitness jest dla niej wszystkim, pasją, pracą, w nim się spełnia. Kocha pracować z ludźmi i dla ludzi. Najwięcej satysfakcji przynosi jej zadowolenie klientów. Cieszy ją jak ćwiczący po zajęciach pomimo zmęczenia są pełni energii i gotowi do nowych wyzwań. Pełna pasji, energii i niekończących się pomysłów na świetne zajęcia.

  Jej motto: możesz więcej niż myślisz. kontakt: 503518252

  FIRMA Sport Sromotion posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Bezrobotni mogą mieć sfinansowany kurs przez Urząd Pracy. 

   

  Zarezerwuj on-line

  Po wypełnieniu formularz zostaniesz przekierowany na stronę potwierdzającą dane, a następnie na formularz płatności on-line. Kwota zadatku wynosi 30% ceny kursu. Po otrzymaniu wpłaty skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów kursu.

  Kurs Instruktorów Fitness
  1100 zł / osoba
  (+ 350 zł / osoba)
  *
  *
  *
  *
  *
  *

   
   
   
   

  Nasi partnerzy

  No documents found.